sosyoloji ,organik yaşam,seyehat

11 Mart 2018 Pazar

SEMBOLİK MANTIK 3. ÜNİTE


 SEMBOLLEŞTİRMEBir önermeyi hem mantığı bakımından,hem de denetlenmesi açısından mutlaka sembolleştirmemiz lazımdır.
✔ Gündelik dil önermesinin,mantığının sembolik dildeki bir sembolik önerme olarak karşılığı,bu önermenin önermeler mantığında sembolleştirilmesidir.
✔  Bir çıkarımın önermeler mantığında sembolleştirilmesi ise;çıkarımı oluşturan önermelerin,önermeler mantığında sembolleştirilmesinden ve öncüllerle sonuç önermesi arasına  işaretinin konulmasından ibarettir.
😓Sembolleştirmede hata yapmaktan kaçınmak için" Kalish-Montague "tarafından  kullanılan aşamalı bir yol izleriz.
⭐Sembolleştirme yapmamız için bir sembolik anahtar kullanmamız gerekir.Yani ne demek bu ÖRN;"Tirebolu Giresun'un bir ilçesidir" ve "Tirebolu Trabzon'un bir ilçesidir"önermelerinin sembolik anahtarda kullanımı 👇
                                               p:Tirebolu Giresun'un bir ilçesidir
                                               q:Tirebolu Trabzon'un bir ilçesidir.
Gördüğünüz gibi arkadaşlar burada bir türkçe yazılımı düz metini( nasıl ki bilgisayarcıların programlama dillerine çevirmesi ile kodlamalar yapılıyorsa) mantıkta ki kodlamalar da bu şekilde sembollerle yapılıyor,ama burada şuraya takılmayın;  mesela p/q yerine r/s de olabilirdi.. o önemli dil .bize nasılsa soruda ve herhangi bir yerde bu sembolik anahtar veriliyor siz sadece doğru okuyup doğru yorumlayın yeter,

Bir önermeyi sembolleştirirken izlememiz gereken sıralama;
 1. Önerme eklemlerinin eş anlamlıları yerine standart önerme eklemleri yazılarak ve noktalamaya uygun olarak parantezler yerleştirilerek önermenin standart biçimi elde edilir
 2. Önerme eklemlerinin yerine önerme eklemleri sembolleri konur
 3. Basit önermeler yerine sembolleştirne anahtarında verilen önerme değişkenleri konur
 4. İstenirse, okumada kolaylık olsun diye,kimi parantezler işlem önceliği kurallarına göre kaldırılabilir.
Örnek: p: Yasemin ile Yusuf evlenir.
            q: Yusuf okulunu bitirir
            r: Yusuf iyi bir iş bulur.
            s: Yusuf,Yasemin'in babasından izin alır
Şimdiiii bu verdiğim 👆 sembol anahtarına bakarak  cümleyi mantık çercevesinde yazalım nasıl mı?👉"Yasemin ile   Yusuf'un evlenmesi için gerekli koşul ya Yusuf'un okulunu bitirip iyi bir iş bulması ya da Yusuf'un Yasemin'in babasından izin almasıdır"önermesini oluşturduktan sonra sırada bunları sembolik biçime dökmeye geliyor o da nasıl pekiii👇

                                                                               p ➡ (( q ∧ r ) ∨ s )  Şimdi arkadaşlarr bu nasıl oldu diye kafanız karışmasın gayet basit,eğer ilk 2 üniteyi güzel anladıysanız ne nerden gelmiş anlamanız daha kolay olacaktır.Özellikle 2. ünitede ki önerme eklemlerı ünitesini tekrar edin diyorum kafası karışanlar için. Bunlarla alakalı birçok örnek çözebiliriz ancak burada dikkat etmenizi istediğim bir nokta var o da şu ki; eğer  bize herhangi bir önermede yeterli koşul isteniyorsa  yani örnek yazalım üzerinde düşünüp anlamaya çalışalım.
Örnek:"Yasemin'in mantık dersinden geçmesinin yeterli koşulu,Yasemin'in mantık dersine düzenli çalışmış ve tüm alıştırmaları çözmüş olmasıdır" önermesini ele aldığımızda  " A B için yeterli bir koşuldur" önermesinin standart biçimi A ise B önermesidir. Yani nasıl yazıyoruz gösterelim.👇
                                                                                                                                         "(( Yasemin mantık dersine düzenli olarak çalışmıştır ve Yasemin tüm alıştırmaları çözmüştür)ise Yasemin mantık dersinden geçer)" ifadesidir. (parantezlere dikkat !Pekiii eğer bu birde şu şekilde olsaydı nasıl olurdu ? Yani bize  mantık dersinden geçmesinin gerekli  koşulu sorulsaydı ;👇
                                                                                            "(Yasemin mantık dersinden geçer ise (Yasemin mantık dersine düzenli olarak çalışmıştır ve Yasemin tüm alıştırmaları çözmüştür))" ifadesi olucaktı.Burada birşey dikkatinizi çeksin uzun lafın kısası eğer bizden yeterli koşul isteniyorsa yüklem sonda düz mantık aynen cümleyi normal çözümlüyoruz ve parantezlere dikkat edelim ki baştan sona gidiyoruz,ama gerekli koşulu istendiğinde ise tam tersi, cümle devrik gibi yüklem başa geçiyormuş gibi en sondakini en başa alıyoruz yani tam tersi yazıcaz ki yine parantezlere dikkat ..

Örnek: p:Ali zengin olur
            q:Ali kendi işini kurar
            r:Ali'ye piyangodan büyük ikramiye çıkar.
Şimdiii bunun sembolik anahtarda oluşmadan ki halini yazalım; "Ali'nin zengin olmasının ve kendi işini kurmasının gerekli şartı Ali'ye piyangodan büyük ikramiyenin çıkması ise,Ali ne zengin olabilir ne de kendi işini kurabilir." önermesinin çözümlemesi nasıl olacak?  Arkadaşlar bu soruları çözerken önce aralarına önerme eklemlerini yani ( ➡,🇻,⋀,↔ ) yazmadan önce sıralamayı bir yapmaya çalışın nasıl mı diyorsunuz evet şimdi ilk cümle ne diyor ;Ali'nin zengin olmasının o zaman ne olacak p bakın orda ve diyorya ve nin karşılığı eklemlerde ne idi ? tabiki de Λ bu idi ,sonra ne diyor kendi işinin patronu ne oluyor q devam ediyoruz ne diyor ;gerekli şartı deyince ne anlıyoruz koşul di mi o zaman ne olacak (sa-se)devammm sonraa; Ali'nin piyangodan büyük ikramiye çıkması ise  r buraya kadar basitti yani şimdi itiraf edelim 🌝 sıra diğer kısımda değişik tersten ifadeler kullanılmış tabi kafa karışıyor haliyle ee nasıl yapacaz sonra ;bakın arada bir "ise" var yani(se-sa) yine işaretimiz nedir di mi, peki sonra ne oluyor ;Ali ne zengin olabilir ne de kendi işini kurabilir ,2. üniteden hatırlayanlar biliyor ki "değilleme yani tam tersini söyleme işareti neydi  bu idi, yani her ikisinin önüne de gelecek olan işaretimiz ve aralarında ve olduğu için de  işaretimiz Λ bu olacak ,Şimdi en son sembolleştirilmiş haliyle yazıyorum ki yine parantezlere dikkat !👇
                                                                                                  (((p ⋀ q )➡ r ) ➡ ( 〜 p ⋀ q))

GÜNDELİK DİLE ÇEVİRME

Burada da aynen sembolik anahtarın olması şartı gibi çeviri anahtarına ihtiyacımız vardır.
✔Tek yaptığımız işlem bir önceki yaptığımız işlemin tam tersini yapmak yani önermeyi sembolleştirmek için yaptığımız dört maddeyi tersten uygulamak nasıl mı?
 1. Verilen sembolik önermede kısaltma amacıyla eksik bırakılmış parantezler yerine konur
 2. Sembolik önermede geçen önerme değişkenleri yerine çeviri anahtarında belirtilen gündelik dil önermeleri konur
 3. Önerme eklemi sembolleri yerine önerme eklemleri konur
 4. Elde edilen ifadeyi doğal gündelik  dil önermesine dönüştürmek için parantezler kaldırılarak istenen önerme eklemlerinin yerine eş anlamları ve uygun noktalama işaretleri yerleştirilir.
Örnek: p:Fidan elinde tüm kitapları satar
            q:Fidan bu akşam sinemaya gidecektir
             r:Fidan bu akşam operaya gidecektir
Yukarıdaki çeviri anahtarına  göre p➡(q ∨ r) önermesini gündelik dile çevirisi nasıldır?

a) Fidan bu akşam sinemaya gidecekse elindeki tüm kitapları satmıştır
b) Fidan elindeki tüm kitapları satarsa bu akşam sinemaya veya operaya gidecektir
c) Fidan elindeki tüm kitapları satarasa bu akşam sinemaya ve operaya gidecektir
d) Fidan'ın bu akşam sinemaya veya operaya gidebilmesi ancak ve ancak elindeki tüm kitapları satarsa olur
e) Fidan elindeki tüm kitapları satarsa sinemaya gider ancak operaya gidemez. Şimdi güzel arkadaşlar bana sorarsanız gündelik dile çevirme yani sembol okuma daha kolay neden mi, çünkü; sembolu yazmak okumaktan daha zor ,bu konuyu gerçekten anlamak isteyen arkadaşların ilk iki üniteyi iyi oturtmaları lazım ama ben yıne de ikinci üniteye ağırlık verin derim.Eğer cümle okumak da sıkıntınız yoksa geriye hangi sembol hangisine denk biliyorsanız zaten olay bitmiştir. Mesela ve diyorsa Λ ve ya  diyorsa V olduğunu bilmek gibi...Bu üniteyi daha fazla uzatıp kimseyi sıkmak istemiyorum ama ana hatları ile ünite budur umarım anlaşılır olmuştur .Λ Bu arada cevap B :))

 SORU p: Faruk bir işletme müdürüdür.
             q:Faruk çalışanlarına adil davranır
              r: Faruk çalışanları tarafından sevilmektedir.


 Yukarıdaki sembolleştirme anahtarına göre ,"Bir işletme müdürü olan Faruk çalışanlarına adil davranmasına rağmen çalışanları tarafından sevilmemektedir" önermesinin sembolik karşılığı aşağıdakilerden hangisidir ?

 a) (p Λ r)  Λ r
 b) (p ➡ q )  Λ ~ r
c) (p ➡ q ) Λ r
d) (p Λ q ) ∨ ~ r
e) ( p Λ q ) Λ ~ r

Başarılar .Kolay gelsin  🌝

9 Mart 2018 Cuma

ETİK 3. ÜNİTE ESKİÇAĞDA ETİK


Etiğin altın çağı olarak geçen dönem eskiçağ'dır.


SOKRATES VE SOKRATESÇİ OKULLAR

Erdemin veya herkes tarafından kavranabilecek bir "iyi'nin bilenebileceği konusunda sofistlerden ayrılır.
Yasaları önemser.Sevmek zorunda değilsin ama uymak zorundasın der,
✔ Kimse bilerek kötülük yapmaz.Kötülük ancak bilgisizlikten ileri gelir der
İyi ve mutlu yaşam için gerekli gördüğü ilkeler
 1. ölçülü olmak
 2. alçakgönüllü olmak
 3. dost edinmek
 4. toplum işleri ile ilgilenmek
 5. yasalara uymak
✔ Kendisi bir okul kurmamıştır ancak öğrencilerinin kurdukları
 1. Megara okulu (Eukleides )
 2. Elis-Eretria okulu (Phaidon )
 3. Kyrene okulu (Aristippos)  ➡ Hazcı okul
 4. Kynik okulu (Anthisthenes) ➡ Erdemi savunan okul


PLATON

✔Asıl adı "aristokles"tir.Geniş omuzlu manasında takma ismi "platon"dur.
👉📚" Devlet (Politei)" isimli kitabı etik sorunları ele alan siyaset felsefesi kitabıdır.
Platon'un etik görüşü ;
 1. Erdem
 2. Adalet
 3. İnsanın ya da ruhun yapısı
 4. İyi ideası
 5. Siyaset ya da devlet
✔ Erdemin öğretilebilir olduğunu düşünür
  Platon'a göre erdemler;
 1. Bilgelik
 2. Cesaret veya Yiğitlik
 3. Ölçülülük
 4. Adalet (En önemsediği erdemdir)
İnsan ruhunu üç kısma ayırır
 1. Ruhun düşünen kısmı (akıl) ⇢ bilgelik
 2. Ruhun düşünmeyen kısmı (arzu ve iştahlar) ⇢ ölçülülük
 3. Ruhun heyecanlanan kısmı ⇢ cesaret ya da yüreklilik
👉📚" Kharmides "adlı diyaloğun yazarıdır,

ARİSTOTELES

İnsanın bilme etkinliklerini üçe ayırır
 1. Teorik
 • Fizik
 • Matematik
 • İlk felsefe

      2.Pratik
 • Etik
 • Politika      3.Poietik
 • Ürün ya da eser ortaya koyan etkinlikler
👉📚 "Nikomakhos" adlı eseri etik tarihinin önemli eserlerindendir.

✔Aristoteles'in "iyi"kavramı,Platon'un "iyi" kavramından farklıdır .Ona göre iyi,
 • Dış iyiler
 • Bedenle ilgili iyiler
 • Ruhla ilgili iyiler   olmak üzere üçe ayrılır.
Aristoteles erdemleri
 1. Düşünme yetisinin erdemleri
 • Teknik
 • Felsefi bilgi ve bilim
 • Pratik bilgelik (etik ile en fazla ilişkisi olan)
 • Akıl
 • Felsefi bilgelik
      2. Karakterlerin erdemleri   diye ikiye ayırır.

Aristoteles adaleti;
 1. Dağıtıcı (Onurun,paranın yurttaşlar arasında bölüştürülebilir olması)
 2. Düzeltici (Alım-satım,Borç verme,Kefil olma,Hırsızlık,Kandırma vs.)
STOA OKULU VE EPİKOUROS OKULU

Stoa okulunun kurucusu "Kıbrıslı Zenon"dur,

✔ Doğa anlayışı hakimdir (Stoa okulu) 
Stoa filozofları duyguları
 1. Normal
 • İrkilme
 • Ürkme
 • Utanma
 • Pişmanlık
 • Güzellikten sevinç duyma
 1. Anormal duygular
 • Haz
 • Acı
 • Arzu
 • Korku      diye ikiye ayırıyorlar
Stoalılar erdemleri 
 1. Bilgelik
 2. Adalet
 3. Yiğitlik
 4. Ölçülülük    diye dört temel maddeye ayırırlar,
Stoalılar insanları 
 1. Bilgeler
 2. Budalalar  diye iki ye ayırıyorlar
Stoalılar eylemleri ise 
 1. Doğru-eğri eylemler
 2. Ödev uygun-Ödeve aykırı eylemler
 3. Yansız şekilde kayıtsız kalınacak eylemler  diye üç e ayırıyor
✅Epikurus okulunun kurucusu isminden de anlaşıldığı gibi "Epikouros"tur.
Ölüm korkusunu aşmak için doğa bilgisine ihtiyaç olduğunu düşünür
✔ Demokritos'un geliştirdiği atomculuğu benimser.
✔ İnsanın dinginliğe ve mutluluğa ulaşmasında felsefeyi amaç olarak görür
Hazcılığı benimser.

SORU: Epikouros'un "bahçe" anlamına gelen okulunun adı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Kepos
b) Akademia
c) Lykeion
d) Kynik
e) Stoa 

Kolay gelsin.Başarılar...🌝


8 Mart 2018 Perşembe

ETİK 4. ÜNİTE


 18. VE 19. YÜZYILLARDA ETİK18.yy Aydınlanma ve felsefe yüzyılıdır.

Aydınlanma düşüncesini en özlü şekilde dile getiren kişi Immanuel Kant'tır.

✅Din ile Felsefe alanlarını biribirinden ayıran "Bacon'dur.
 • (Ahlaklı olmanın koşulunun din olmadığını savunur)
 • İyi kavramını yararlı kavramı ile beraber ele alır.
✅"İnsan insanın kurdudur" sözü bildiğimiz üzere Hobbes 'e aittir.Ancak bunu söylemesinde ki sebep insanın "kendini koruma ve sevme içgüdüsü" adı altında yaptığını söyler.

✅İnsan doğasından gelen hiçbir bilgi,kavram ve ilkeye insan zihni sahip değildir yani kavram olarak " tabula rasa" düşünen kişi John Locke'dir.
 • Ona göre iyiyi ve kötüyü belirleyen tek şey haz ve acı dır.
 • Toplum kurallarının zorunlu ve genel geçer (apriori)olmadıkları için,toplumdan topluma değiştiğini ve uzlaşımsal olduğunu belirttir.
  Locke &Hobbes daha çok etiği hukuk ile  ilgili benimsemişlerdir.( Yani kurallar ve ilkeler akıl yoluyla oluşturulabilinir)

Hutcheson & Shaftesbury & Hume ise insanda ki "etik kategorilerin" kaynağının ne olduğunu anlamaya çalışmışlardır.

Bernard de Mandeville de ise;insanda esas olan ve onu başarıya götüren şey in "bencillik" olduğunu dile getirmişlerdir.

👉📚 The Fable of the Bees or Private Vices made Public Benefits ( Arı Masalı veya Kamu Yararlarına Dönüştürülmüş Özel Kötülükler) (1714) adlı kitabında bütün insanların erdemli olduğu bir toplumun var olmadığını savunur.Yani ona göre etik boyutunun toplumun iyiliğine ve kültürün gelişmesine bir katkısı yoktur.

👉📚 An Inguiry Concerning Virtue or Merit (Erdem ya da Lİyakatla ilgili Araştırma) adlı eser Shaftesbury'e aittir. İnsanda ki beş duyunun yanında altıncı his denilen  bir duyudan bahseder.

 • Bencil içgüdüler ile özgeci içgüdüler arasında kesin bir ayrım yapmıştır.
 • Etik duyarlığı sağlayan duyguyu(moral sense) eylemlerin değerlendirilmesinde bir ölçüt olarak ele alması
 • Bir kişi için iyi olan ile herkes için iyi olan arasında bulduğu uyum gibi konulara eğilmesi kendindne sonra gelen filozofları etkilemiştir.


NOT: Shaftesbury ile Hutcheson 'un bakış açıları aynıdır.(6.duyu/ahlak duygusu)Bu yüzden de kendilerinden sonra ki filozofları etkilemişlerdir.


Özgecilik:Kişilerin eylemlerinde hiçbir çıkar beklemeksizin başkalarını gözeterek eylemde bulunmalarını benimseyen anlayış.(ALTRUİZM)

DAVID HUME
 • Sempati-vicdan kavramları
 • Akıl ve Duyuları birbirinden kesin olarak ayırır
 • Erdemleri 4'e ayırır
 1. Toplumsal
 2. Kendimize yararlı olan özellikler olan erdemler
 3. Bize doğrudan doğruya hoş gelen özellikler olan erdemler
 4. Başkalarına doğrudan doğruya hoş gelen özellikler olan erdemler
Sempati kavramı ; Toplumu bir arada tutmaya yarar,Akıl ,davranışlarımızda iyi-kötü olanı ayırt etmede yetersizdir,Onun yerine ahlak yargıları bizi eyleme sevk eder diyor,

 NOT:Arkadaşlar Kant'a kadar olan filozoflar herşeyi (ahlak ilkelerini) duyu ve duygular ile açıklıyor ama sadece Kant akıl yolu ile açıklıyor.

IMMANUEL KANT
 • Etik tarihinin en önemli dönüm noktasıdır (Kant öncesi/Kant sonrası :))
 1. Saf aklın eleştirisi
 2. Pratik aklın eleştirisi
 3. Yargıgücünün eleştirisi
Kant'ın etiği: Belirli nesnelerle ve bu nesnelerin bağlı olduğu yasalarla ilgili olan içerikli felsefeden özgürlüğün yasalarına ilişkin olana etik denir. (ahlak öğretisi)
 • Özgürlük
 • Ahlak yasası
 • Kesin/koşulsuz buyruk
 • Ödev buyruğu
 • Pratik buyruk
 • İyi isteme   gibi kavramları gördüğünüz zaman aklınıza hemen Kant gelsin.:))
Antinomi:Teorik aklın kendi yapısından dolayı düştüğü bir durumdur.Yani akıl error diyorum ben buna 😊

JOHN STUART MILL
 • 19.yy'da James Mill'in oğludur
 • Bentham'ın Faydacılık ilkesinden etkilenmiştir.
 • Olabildiğince çok sayıda insanın olabildiğince çok mutluluğu"olarak ifade ettiği fayda ilkesini veya en büyük mutluluk ilkesini öne sürer,(Bentham)
👉📚"Özgürlük Üzerine ve Kadının Köleleşmesi" adlı eseri dikkate değerdir.
 • Etik Bentham'ın savunduğu şu görüşten dolayı "rasyonel bir bilim" haline geldiği söylenir. O görüş nedir peki ; Büyük hazza erişmek için küçük hazlara yüz çevirebilen ve acıyı göze alabilen erdemli insan için,etik bilgide esas olan şeyin,acı ve hazzın oranlanması diye düşünür.(Ben bunu hep kendimce uhrevi hayat için dünyevi hayatı terk edişimdeki mücadeleme benzetiyorum,belki Bentham hiç benle aynı fikirde olmayabilir ama  ben kendimce kendi felsefeme göre yorumlarım arkadaş :))
 • Hazları düşünce ve beden hazları diye ikiye ayırır,
 • Eylemler mutluluğu sağladığı ölçüde doğrudur der,
SORU:Aşağıdakilerden hangisi Kant'ın etik görüşü çerçevesinde ele alınabilinecek kavramlardan birisidir?

a) Sempati
b)Vicdan
c) Duygudaşlık
d) Özgecilik
e) Maksim

Kolay gelsin,Başarılar 😊18 Şubat 2018 Pazar

ETİK 2. ÜNİTE


 ETİK TARİHİNDE ANA YAKLAŞIMLAR


 1. Mutluluk ve hazzı temel alan yaklaşım
 2. Erdemi temel alan yaklaşım
 3. Faydayı temel alan yaklaşım
 4. Metaetik yaklaşım
MUTLULUK VE HAZZI TEMEL ALAN YAKLAŞIM:

Mutluluk sorununu ilk ele alan kişi "Demokritos"tur.Aslen kendileri varlığın yapısı konusunda "atom" düşüncesini ortaya atan kişidir de,

Demokritos'a göre  mutluluk ve haz nedir diye bakacak olursak;
 • Kişinin "iç dinginliği"nin olması gerektiğini savunur
 • Ona göre mutluluk ruh'tadır, (ruh'un sürekli iyi olma halinden bahseder)
 • Yaşamı olabildiğince neşe ve en az sıkıntı ile geçirmelidir insan
 • Düşünsel hazza duygusal hazdan daha çok önem veriyor.Ona göre mutluluk da mutsuzluk da  ruhta diyor,
 • Bu yüzden de  Demokritos 
 1. Duygulanımları yenmeliyiz
 2. Ruh'ta hiçbir korkuya ,kaygıya,kuruntu ve tutkuya yer vermemeliyiz
 3. Ölçülü ve dingin şekilde  yaşamayı başarmalıyız
 4. Aklı ve düşünme gücünü geliştirmeliyiz diyor (ki bana göre de aynen böyle olmalıdır :))
Ona göre mutluluğu,"Ölümlü olmayan şeylerde aramak " sözü Demokritos söylemiş olsa da gerçekte de bu böyle bence de 👍👌

Demokritos dışında bir de Sofistler var;Bunlar diyor ki , Bilgi görecelidir,Aynı zaman da "Erdem" konusuna da değinmişler ancak üzerinde pek durmamışlardır.Onlara göre "iyi yurttaş "olmak bir erdemdir.

✅ Sofistlerden bilginin göreceli olduğunu savunanlar ise; Protagoras & Gorgias tır.

İyi ve mutlu yaşam için hazzı temel alan yaklaşımın ilk örneği "Kyrene Okulu"dur.(Hedonizm) Okulun kurucusu Aristippos tur 

  Okulun savunucularından  olan diğer kişi ise Epikouros tur.Ancak bunun farkı ;Her türlü hazza yönelmeyi doğru bulmaz ancak hazzı temel amaç olarak görür,Ve "Erdem"i de önemser,
✅Hazza dayalı mutluluğu eleştiren  Sokrates &Platon olmuştur.


ERDEMİ TEMEL ALAN YAKLAŞIM:

📌Tamamen hazzı ve hazza dayalı mutluluğu temel alan  yaklaşıma karşı çıkan ve genellikle onu eleştiren bir bakış açısı ortaya koymuşlardır.Temcilcileri
 1. Sokrates
 2. Platon
 3. Aristoteles
✅Etik tarihinde "iyi" ya da "mutlu" yaşamanın ve "doğru eylemin" bilgi ile olan ilişkisini doğrudan ele alan filozof Sokrates'tir. (Yani etiğin kurucusudur.)

Erdemi temel alan yaklaşıma bağlı okullar;
 • Kynik okulu  (kurucusu: Antisthenes)
 • Stoa okulu'dur. ( Kıbrıslı Zenon)
Kynik Okulu: Temsilcisi Sinoplu Diogenes'tir. Bu okula göre; "iyi"ve "mutlu" yaşamanın doğru eylemlerden geçtiği ve hazcılık karşısında bağımsızlaşmaktan geçtiği  hakimdir.Yani doğru eylemlere ise bilgi ile ulaşılabilinir.Erdem öğrenilebilinir.

 ***Kylik sözcüğü Kynosorges adından gelir ,Köpeksi gibi manaları da vardır.

Platon 'a göre : Platon doğru ve adil olmaktan bahseder ve kitabı olan "Devlet" te(Adalet) bundan sıklıkla bahseder ki; "Siyaset yaşamı" insanın en mutsuz olduğu "Tiran Ruhlu" insanın sürdürdüğü siyaset yaşamı olduğunu söyler. Ayrıca Platon a göre mutluluk  hazla değil,yalnızca erdemle ulaşılabilinen,sağlanabilinen bir şeydir.Ona göre iyi ve mutlu yaşamın koşulları,"ne haz peşinde koşmak","ne de acıdan kaçmaya çalışmak" değildir.Asıl yapılması gereken şey orta yolu (dinginlik) bulmaktır diyor,Platon'un yaşlılık dönemi eseri ise Yasalar'dır.(ve yine adalet ten bahseder)

Aristoteles'e göre: Ona göre erdemin "huylar","ruhun huyları","özellikleri" ama övülen özellikleri olduğunu belirtiyor.Ve Aristo erdemleri 
 1. Düşünce erdemleri (Eğitimle oluşup gelişir)
 2. Karakter erdemleri (alışkanlıklarla elde edilir)(etik erdemler) diye iki tür e ayırıyor.
Stoa Okulu: Temsilcisi ve kurucusu Kıbrıslı Zenon'dur.Diğer temsilcileri
 1. Kleanthes
 2. Khreyssipos
 3. Panaitos
 4. Poseidonios
 5. Seneca
 6. Epiktetos
 7. Marcus Aurelius
 8. Antoninus
*** Bu okulda Kylik okulunun düşüncelerini benimsiyor.Ayrıca  okula göre;bir doğa varlığı olarak insandaki temel yatkınlık,temel güdü sanıldığı gibi haz değil,tüm canlılarda görülen "kendini koruma güdüsü"dür.

17.yy da erdemi temel alan yaklaşımı yansıtan filozof Reene Descartes 'tir  (Felsefeyi öğrenmek gerektiğini söyler ayrıca
 •  görünüşte erdem ile asıl erdem ,
 • bilgi kaynaklı olmayan erdem ile bilgiden gelen erdem den söz eder.

18.yy da etik soruları tarihsel arka planıyla yeniden ele alan kişi Kant'tır.Kant'ın etik görüşünün ana kavramları
 • yasa
 • ödev
 • özgürlük
 • iyi isteme
✅ 19.ve 20.yy da ise etik sorunlarını "değer ve değerler kavramları ve normlar" olarak öne çıkaranlar Schopenhauer & Nietzsche dir. Günümüzde ise değerler etiği temsilcileri
 1. Max Scheller
 2. Nicolai Hartmann
 3. İoanna Kuçuradi
✅Aristoteles'in etik görüşününde "metafizik" bulduğunu öne süren filozof MacIntyre dir.


FAYDAYI TEMEL ALAN YAKLAŞIM:

18.yy da ortaya çıkmıştır. 

Sanayi toplumu  ile gelen Refah  düşüncesi ile de yakından ilişkilidir.

✅Temellerini  Jeremy Bentham  tarafından atılmış;daha sonra James Mill & John Stuart Mill tarafından geliştirildi.

*** Bu bakış acısı ise; bir eylemin değeri,sağladığı fayda ile belirlenir.Bir eylemi doğru veya uygun kılan şey ,o eylemin olabildiğince çok sayıda insan için en yüksek düzeyde mutluluk sağlıyor olmasıdır.

METAETİK YAKLAŞIM

20.yy da ortaya çıkmıştır.

Etiğin bir bilgi alanı olmadığını,olamayacağını ;dolayısıyla felsefe dışında tutulması gerektiğini savunanlar
 1. H.Reichenbach
 2. A.J.Ayer
 3. R.Carnap
 4. M.Schlick
Etiğe bilgi alanı olma şansı verenler ise;
 1. R.M.Hare
 2. S.E.Toulmin
 3. K.Baier
 4. W.Frankena
 5. K.Nielsen
*** Metaetik,etik sorunları çözümleyici ve eleştirel bir bakışla ele alır.

📌Herşeye rağmen etiğin bir bilgi alanı olarak kurulmasında en etkin olan yaklaşım "Erdemi temel alan yaklaşım "olmuştur.

 SORU:Aşağıdaki soru türlerinden hangisi Metaetik alanla ilgili değildir?

a) Dil
b) Mantık
c) Anlam
d) Temellendirme
e) Mutluluk

Kolay gelsin.Başarılar 😊

13 Şubat 2018 Salı

SEMBOLİK MANTIK 2. ÜNİTE
Öncelikle arkadaşlar, size sembolik mantığı sevdirmek için  bu dersi yorumlayarak paylaşıyorum. 

Bu ders sanıldığı ve söylendiği kadar da zor değil,sadece  tabloları iyi okuyun,dikkatli inceleyin,bazı bilgiler tamamen kural bazıları mantık işi,mesela p ve q tablosunda yazılan herşey bilgi orada mantık aramakla uğraşmayın yani, bu neden böyle olmuş buraya nereden gelmiş gibi şeylerle kafa yormanıza gerek yok,O ilk iki sutün isteseniz de istemeseniz de ezberlenecek :))) Bahsettiğim tablo işte bu 

p q
D D
D Y
Y D
Y Y
Zaten basit ,hiçbir şeyi gözünüz de büyütmeyin yeter! .Ayrıca bu notlardan bir şey anlamayan arkadaşlar belirli yerlerde ki videolar ile pekiştirin diyorum.Gayet başarılı arkadaşlar da elinden geleni yapmışlar.
O halde başlıyorum 😊ÖNERME EKLEMLERİ
Önerme metniSembolüMantıkta kullanımı
Tümel evetleme eklemip∧q
Tikel evetleme eklemivpvq
Koşul eklemip⇒q
Karşılıklı koşul eklemip⇔q


Önermelere eklenerek veya önermeleri birleştirerek yeni önerme elde etmemizi sağlayan ifadelere "önerme eklemleri" diyoruz.("değil","ve","için" vs.)

Başka bir önermeden türetilmemiş önermelere "basit önerme" diyoruz.

Basit önermelere ek olarak  (değil, ve)  gibi ifadeler ekleyerek oluşturduğumuz yeni ifadeler ise "bileşik önerme" olmaktadır.

Ayrıca kullandığımız "değil , ve" eklemleri bize (doğruluk fonksiyonu) nu belirtir.Nasıl mı;
örn:Dünya yuvarlak değildir ve Dünya yuvarlaktır ve (Dünya) Güneşin etrafında döner" hem kesin hem de anlamlı yargı bildirir.

Doğrusal olmayan eklem ise; "İçin" ifadesidir. Yani;iki önermeyi için ile birleştirdiğimizde yeni bir önerme elde ediyoruz.Şöyle ki;Dünya Güneşin etrafında döndüğü için yuvarlaktır.(Bu ifadenin kesin ve doğru olduğu bilgisine bu konu hakkında(astronomi-jeoloji-fizik gibi) eğer bir bilgimiz yoksa ne bilebiliriz ne de emin olabiliriz.

Temel Doğrusal Önerme Eklemleri

 1. "değil" olarak okunan önerme eklemi → değilleme eklemi
 2. "ve" olarak okunan önerme eklemi     →  tümel evetleme eklemi
 3. "veya" olarak okunan önerme eklemi →  tikel evetleme eklemi
 4. "ise" olarak okunan önerme eklemi    →  koşul eklemi
 5. "ancak ve ancak....ise olarak okunan önerme eklemi →karşılıklı koşul eklemi'dir
✔Önermelerde ilk cümle  ön bileşen-ikinci cümle ard -bileşene karşılık gelir Şöyle ki; "Dünya yuvarlak ise her zaman Dünyanın bir kısmı karanlıktır"önermesinde "ise" den önceki ön önerme(bileşen) ise den sonrası ard-bileşendir.

Eveeet arkadaşlar şimdi tüm bu kavramları tablolar üzerinde görmemiz gerekiyor,başka türlü bu konu oturup ezberlenerek anlaşılmıyor. İlk tablomuz ve önermemiz  ;

Değilleme Eklemi :Şimdi ,bu arkadaşlar en basiti gibi duran ,yani; bunda eğer diyorsak ki "Dünya yuvarlaktır'ın değillemesi Dünya yuvarlak değildir" şeklinde yani burda tablo çiziyorum ve daha anlaşılır yapıyorum.

p q ~ p ~ q
D D y y
D Y y d
Y D d y
Y Y d d

***Şimdi bu tabloda değilleme işaretimiz "sonsuzluk işareti gibi " ~ " bu işarettir.Bu arada bu işareti bir türlü bulamadım kopyala yapıştır ile sizlerle paylasıyorum :))Tablo okurken  p ve q tablolarının ayrı ayrı değilliyoruz.İkisi arasında mantık kurmuyoruz.Bu ilk eklem anlaşıldı umarım.geçiyoruzzzz.

Tümel Evetleme Eklemi:Bu eklemde ise arkadaşlar bileşenlerden ikisi doğru ise doğru kabul ediyor ve asla hataya izin vermiyor .Yani bunda bir evet bir yanlış varsa hepsini yanlış kabul ediyor,Biraz bu eklemi Totaliter rejimlere benzetebilirim sanırım. Hemen şekil çiziyorum buyrunn;

p q  (p  ⋀  q )
D D d
D Y y
Y D y
Y Y y

***Gördüğümüz gibi ilk sutunda iki doğru sadece doğrudur diğer doğruları kabul etmiyor.Tikel Evetleme Eklemi:Bu önermemizde ise diyor ki;ben  doğru gördüğüm her yerde doğruyu yapıştırırım ama yanlışa hiç tahammülüm yok,o yüzden de tablosu şu şekilde oluyor...

p q (p V q)
D D d
D Y d
Y D d
Y Y y
***Yine görüldüğü gibi tablolar bize herşeyi açık ve net gösteriyor di mi ? Anlamayan var mı ?? Ama ama bu tikelleme ekleminin bir de şöyle bir versiyonu var o da ne peki ? Eğer cümle içerisinde yani önermemiz de "ya.. ya da" kullanıyorsak o zaman sembolümüz şu şekildedir ; "⊻" eee o zaman nasıl bir tablo  oluyor diyenleriniz var .Bunun örnek cümlesi ise şöyle:"Yarın ya alışverişe gideceğim ya da bir arkadaşımı ziyaret edeceğim."

pq(p ⊻ q)
DDy
DYd
YDd
YYy
***Şimdi bu tabloda ise; bu mantığa göre iki doğru ve iki yanlışı kabul etmiyor,ona göre bunlar yanlış oluyor .Haa bana diyeceksiniz ki bunun mantığı nedir ? Ben de size bunu 2. üniteden öğrenmemizin gerekmediği derim.tabloları ezberlemek bence zor değik,yorumlama kısımlarına ilerleyen ünitelerde muhakak geçilicektir.İnanın ben de bir sonra ki ünite de ne var bilmiyorum.O yüzden düz mantık şimdilik bu.Geçiyorum.

Koşul Eklemi:Burada hani yukarıda bahsettiğim ön ve ard bileşenler var ya.. işte bu eklemde diyor ki; ön bileşen doğru ,ard bileşen yanlış ise  bu yanlıştır.Diğer tüm hallerde doğrudur. Hemen tabloya bakıyoruz.

p q (p ➡ q)
D D d
D Y y
Y D d
Y Y d

***Tablonun ikinci sutununa bakınız.Burada ön bileşen doğru,ard bileşen yani ikinci önerme (hani ise'den sonra olan varya işte o ) yanlış ise bu yanlış'tır.Diğerlerinin de yanlış olması bir şeyi değiştirmez diyor .Yani doğru insanı yanlışa götürmez ama yanlış yapabılırsın sonuç doğru olsun kabulumsun,ve diğer yanlış zaten yanlıştır,doğru da dogrudur ..sen bunda haklısın diyor.Anlaşıldı mı :)))

Karşılıklı Koşul Eklemi:Her iki bileşende aynı ise doğru kabul ediyor,Yani ön önerme doğru,ard önerme de doğru ise zaten doğru,ön önerme yanlış ve ard önerme de yanlış ise evet zaten söylediğin doğrudur.Yani bunlar birbirlerine bağlı ve beraber aynı yöne hareket etmek zorunda olan,olmaz iseler yanlış yapabılecek tek vucuda sahip ikizler gibiler bana göre,Tabloyu incelediğiniz de ne demek istiyorum anlıcaksınız.

p q (p↔q)
D D d
D Y y
Y D y
Y Y d
Şimdi güzel arkadaşlar bu yukarıda yazdıklarım en temel ve en çok kullanılan doğrusal önerme eklemleri idi.Aşağıda belirticeğim birkaç eklemler daha var ama bunlar sık kullanılmıyor anladığım kadarı ile. ..Bakalım nelermiş
 1. Tikel-değilleme sembolü ⟶ " | "  
 2. Tümel değilleme sembolü ⟶ "↓ " (ne... ne de)
 Bu ikisine ayrıca tablo çizmiyorum .Ama bu ikisi daha önce bahsettiğimiz  tümel ve tikel evetleme tablolarının aşağıdaki en son eklemi yukarıya tam tersi yönünde yani; tikel evetleme de  d,d,d,y iken tikel değilleme de bu y,d,d,d olarak ,tümel evetleme de; d,y,y,y iken tümel değilleme de y,y,y,d olarak yazılıyor.Anlamadık derseniz yorum kısmından tabloya gerek var mı yazınız.

SEMBOLİK ÖNERMELER VE DOĞRULUK TABLOLARI

 • Önerme değişkenleri   ➡     p,q,r
 • Değilleme eklemi        ➡     ~
 • Tümel evetleme eklem ➡  ∧ 
 • Tikel evetleme eklemi  ➡  ∨
 • Koşul eklemi                ➡  ⟶
 • Karşılıklı koşul eklemi ➡  ↔
 • Parantezler                    ➡ ( )
*** Önermelerde karışıklığa sebep olmaması açısından parantezler açılarak sade olarak yazılabilir ( p ∧ q) ➡ p ⋀ q gibi ..

*** Önermelerde de aritmetik çarpmanın toplamadan önce gelmesi ve ( a x b) + c yerine a x b +c yazılır ve bu eklemler arasında da  ~ , ∧ ,∨ ,➡ , ↔ öncelik sırası gözetilerek parantezler kaldırılır.
Bundan sonraki tablolar tamamen doğruluk tablolarına dair örnekler olucak,Buraları iyice inceleyelim ve yazdığım ö rnekleri nasıl tablo haline getiriyoruz anlayalım.

Örn: ( p ➡ (q ∨ p ) önermesinin her bir değerlemede aldığı doğruluk değerlerini,tablo çizerek inceleyelim.

NOT: Arkadaşlar burada şimdi yapacağımız ilk işlem aynen matematikte ki (benim matematik ile aram hiç iyi olmadı ::) gibi parantez önceliğimizi yapıyoruz. yani tabloda belirttiğim sabit olan p ve q sutununun hemen yanında ki bakınız ( q ∨ p) yi ilk iki satırda ki sabit  p,q önermemize göre çözümlüyoruz ondan sonra son sutunu p ➡ göre (yani neydi bu sembol ; koşul di mi ,ona göre cevaplıyoruz. başlayalım bakalım.

p q  ( q ∨ p ) p➡(q ν p)
D D d d
D Y d d
Y D d d
Y Y y d
Tabloda her zaman karşımıza çıkan bu ilk iki satır var ya bu satırı konunun en başında da attım  ve soyledım burası hep var olacak ve sabıt degısmez ezberlıyoruz bu kısmı, şimdi söylediğim gibi önce  tikel evetleme tablosu hemen aklınıza gelsin ona göre ilk satırı yaptık mı (yani 3. sutun)... sonra yaptıgmız tıkel evetleme  sonucu ıle kosullama arasında mantık kuruyoruz ama burada bunu yaparken  "q" sutunu ıle işimiz kalmıyor onu aradan cıkarıyoruz ve bu sefer p sutunu olan 1. sutun ile 3. sutun arasında kosullama yaparak sonuc sutunu olan 4. sutunu yazıyoruz. Aslında karısık degıl arkadaslar bu ünitenın ana mantıgı şu: 4-5 tane olan temel eklem tablolarımızı iyi ezberlersek çözümleme çorap söküğü gibi geliyor. Bu tablo yu anlamayan var mı ? 

***Bu arada arkadaşlar tablonun en sonunda ki sonuç sutununu görüyorsunuz ,hepsi doğru ya hani; burda işte bu tablo aynı zamanda yeri gelmişken söyliyeyim;
 1. totoloji
 2. tutarlı
 3. geçerli olarak sayılıyor (Buraya dikkat,buradan soru geliyormuş :)

Örn: ( p↔ q) ∧ ~ p sembolik önermesinin doğruluk tablosunu çizelim.

***Ne yapıyorduk ???? Şimdi ilk iki sutunumuzu aynen yazıyoruz, sonra bakınız orada değilleme  sembolü olan ~p var ya ilk onu çözümleyelim ama bakın sembol hangisinin önündeyse onu çözümlüyoruz yani q olsa idi onu yapardık ama burda p yi istiyor bizden,o da nasıldı ? hepsinin tam tersi idi di mi değilleme.. 1.işlem olarak bunu çözümledik mi... sıra 2. işlem olan karşılıklı koşullamaya geldik.. hemen tabloları aklımıza getırerek yapıyoruz yine. en son ise; cıkan iki sonuc arasında ters ve( Λ)  olan tümel  evetleme sembolune gore sonuc onermemizi son sutuna yazıyoruz. Tablo ıcerısınde daha iyi anlarız bakalım o halde...

p q ~ p p ↔ q (p↔q)⋀~p
D D y d y
D Y y y y
Y D d y y
Y Y d d d

✔ Tüm doğruluk değerlemelerinde doğru olan bir önerme totoloji

✔ Doğruluk değerlendirilmelerinde yanlış olan bir önerme çelişki

✔ En az bir doğruluk değerlemesinde doğru,en az bir doğruluk değerlemesinde yanlış değerlerini alan bir önerme ise olumsal önermedir.

Tanımlar:

*** A önermesi B önermesini mantıksal olarak içeriyorsa,Yani; A önermesi doğru ise D değerini alıyor,B önermesi de aynı şekilde  D değerini alıyorsa A önermesi B önermesini mantıkal olarak içeriyor demektir. Ve şekli şöyledir:  A|= B

*** Hem  A|= B hem de B|=A oluyorsa yani birbirlerini içeriyorlarsa bu sefer bunlar eşdeğerdir diyoruz. Ve şekli A≡B olarak gösterilir.Bu ne anlama gelir peki bizim ikizler gibi A↔B  önermesi ile totoloji anlamına gelir,

Arkadaşlar çok fazla detaya girmek istemedim ama ana hatları ile bunları bilmeniz ve mantığını anlamanız bu dersi geçmek için yeterlidir diye düşünüyorum.BU ünite içerisinde anlamadığınız birşey olursa lütfen yorum kısmında belirtiniz. TŞK EDİYORUM.